Wypalanie blach to proces polegający na wykorzystaniu zjonizowanego gazu o wysokiej temperaturze do cięcia metalu. Zostało ono po raz pierwszy opracowane w latach 60-tych XX wieku i jest obecnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle lotniczym i samochodowym.

Przecinarka plazmowa działa poprzez kierowanie łuku elektrycznego przez szczelinę pomiędzy dwoma elektrodami. Elektroda, na którą skierowany jest łuk, staje się żarowa i emituje ciepło, światło i różne inne formy promieniowania elektromagnetycznego. Ciepło to zmiękcza cięty metal, jednocześnie odparowując jego część do postaci pary, która odprowadza energię z procesu cięcia. W rezultacie cięcie plazmowe jest określane jako „cięcie światłem”.

Wypalanie blach to proces, w którym metal jest przecinany za pomocą plazmy o wysokiej temperaturze.

Wypalanie blach jest tworzony przez łuk elektryczny pomiędzy dwoma elektrodami wolframowymi, a gaz znajdujący się w obszarze pomiędzy tymi elektrodami zostaje zjonizowany.

Wypalanie blach jest następnie przyciągany w kierunku jednej z tych elektrod, w zależności od ładunku tej elektrody. Metal, który ma zostać przecięty, jest trzymany z dala od tej elektrody, a ponieważ nagrzewa się w wyniku kontaktu z plazmą, staje się łatwiejszy do przecięcia.

Obróbka metali to obróbka metali w celu wytworzenia poszczególnych części, kształtów i zespołów.


Procesy obróbki metali i wypalania blach obejmują cięcie, wiercenie, formowanie, obróbkę skrawaniem i ścinanie. Narzędzia do obróbki metali obejmują piły, tokarki, frezarki, wiertarki i szlifierki.
Obróbka metali może odbywać się na różne sposoby:

  • Narzędzia ręczne (np. młotki)
  • Elektronarzędzia (np. wiertarki lub tokarki)
  • Obrabiarki (np. frezarki)


Obróbka metali to proces pracy z metalem w celu tworzenia pojedynczych części, zespołów lub konstrukcji na dużą skalę. Termin ten obejmuje szeroki zakres prac, od dużych kadłubów statków i mostów po precyzyjne oprzyrządowanie i matryce. Obróbka metali może również obejmować użycie innych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, ceramika i kompozyty.


Obróbka metali i wypalanie blach to szerokie określenie różnych procesów stosowanych do wytwarzania części metalowych. Procesy można podzielić na dwa typy: obróbka skrawaniem i obróbka plastyczna.
Obróbka skrawaniem polega na cięciu i kształtowaniu metalu z dużą precyzją, podczas gdy formowanie metalu to proces kształtowania blach poprzez ich gięcie, składanie lub skręcanie.


Przemysł metalowy to jedna z najstarszych i najważniejszych gałęzi przemysłu na świecie. Obróbka metalu to kluczowy proces w produkcji elementów metalowych dla wielu gałęzi przemysłu, takich jak budownictwo, transport i produkcja.
Obróbkę metalu można wykonywać różnymi metodami, w tym toczeniem, frezowaniem i obróbką skrawaniem. Toczenie to proces, w którym metal jest kształtowany poprzez obracanie go o narzędzie tnące zwane narzędziem tokarskim. Obróbka skrawaniem to proces, który wykorzystuje różne narzędzia do odcinania niepożądanego materiału z kawałka metalu. Frezowanie polega na usuwaniu materiału z powierzchni przedmiotu obrabianego za pomocą tarczy ściernej lub ostrza obracającego się z dużą prędkością po jego powierzchni.


Wypalanie blach to złożony proces, który wymaga dużej wiedzy i umiejętności.
Obróbka metali to proces kształtowania metalu poprzez cięcie, gięcie i montaż za pomocą młotków lub innych narzędzi. Obróbka skrawaniem to proces cięcia metalu za pomocą precyzyjnych maszyn. Toczenie to proces kształtowania metalu poprzez obracanie go o nieruchome narzędzie. Frezowanie to proces usuwania metalu z przedmiotu obrabianego za pomocą dwóch lub więcej frezów w celu wykonania równoległych prostych cięć po przeciwnych stronach przedmiotu obrabianego.


Obróbka metalu to proces produkcyjny, który polega na kształtowaniu metalu poprzez cięcie, wiercenie, formowanie, odlewanie lub spawanie.
Obróbka metalu to proces produkcyjny, który polega na kształtowaniu metalu poprzez cięcie, wiercenie, formowanie, odlewanie lub spawanie. Można to zrobić ręcznie lub przy pomocy maszyn. Maszyny są często używane do wykonywania większości pracy, ponieważ są szybsze i bardziej precyzyjne niż ludzie. Maszyny do obróbki metali występują w wielu różnych kształtach i rozmiarach i istnieje wiele rodzajów procesów obróbki metali, do których można je wykorzystać.
Tokarka jest obrabiarką stosowaną głównie w toczeniu drewna i obróbce metali, która może być używana do wytwarzania dokładnych kształtów za pomocą jednopunktowego narzędzia tnącego zwanego frezem palcowym do usuwania materiału z przedmiotu obrabianego, gdy obraca się on z dużą prędkością wokół jednej osi.